ÚVOD
KONTAKT
PROGRAM
TEXTY
ODKAZY
NSČU
Praha
Brno
Plzeň
Teplice
Liberec
IUCP
OŠS
Facebook Plzeň
Facebook OŠS
 

PROGRAM Valného shromáždění OUO 10. 3. 2017

 1. Zahájení – hudba, zapálení svíce
 2. Volba pracovních komisí, zpráva prezenční komise
 3. Schválení programu VS
 4. Zpráva předsedy MSS OUO br. Jaroslava Vlčka
 5. Zpráva duchovního br. Ing. Libora Mikše
 6. Návrh plánu práce – br. Jaroslav Grossmann
 7. Zpráva o hospodaření a účetní závěrka r. 2016 – ses. Dagmar Juchelková
 8. Návrh rozpočtu na rok 2017 - ses. Dagmar Juchelková
 9. Volba člena ÚSS NSČU za OUO
 10. Volba delegátů na Sněmy NSČU
 11. Diskuse
 12. Schválení Statutu OUO
 13. Přestávka - občerstvení
 14. Návrh usnesení - diskuse k usnesení a schválení
 15. Ukončení - hudba, zhasnutí svíce.

Začátek v 16:00, předpokládané ukončení v 18:00.
Těšíme se na setkání s vámi.

MSS OUO


ostrava.unitari.net