ÚVOD
KONTAKT
PROGRAM
TEXTY
ODKAZY
NSČU
Praha
Brno
Plzeň
Teplice
Liberec
IUCP
OŠS
Facebook Plzeň
Facebook OŠS
 

Program duben - květen 2017


Hlavní témata pravidelných týdenních setkání:

_7. 4. od 16:30 V říši živé přírodyÚčinek sluneční energie
14. 4. od 16:30 Současný stav lidstvaBiologícký průběh - analogie, noví lidé
21. 4. od 16:30 Staré a nové lidstvoInvoluce, evoluce - metody nového života
28. 4. od 16:30 Před novou epochouEvoluce národů - příchod šesté rasy

_5. 5. od 16:30 Mysl, srdce, vůleformy, podstata a smysl života
12. 5. od 16:30 Více vědomí a světla!Světlo je tvůrčí silou v přírodě
19. 5. od 16:30 Rozumné síly v živé příroděProjevy rozumu ve struktuře organismů
26. 5. od 16:30 K velkému cíliKam jako lidstvo směřujeme


Přednášky:

19. 4. od 15:30 Libor Mikš - Cyklus Unitářské rozhledyHistorie a současnost NSČU
17. 5. od 15:30 Libor Mikš - Cyklus lidé a bohovéZednářská legenda


Další akce:

Nyní schůzky ostravských unitářů probíhají zpravidla v pátek v čase od 16:30. Na výjimky je vždy upozorněno v programu. Vyhrazujeme si právo na případné změny. Průběh setkání je následující:
 • Přivítání
 • Hudba, písně
 • Promluva duchovního na aktuální téma
 • Zapálení svíce, invokace
 • Přemostění (hudba, písně a pod.)
 • Hlavní program (přednáška, předčítání z literatury a pod.)
 • Beseda k tématu
 • Hudba, písně
 • Ukončení organizované části, zhasnutí svíce
 • Volná diskuse

 • Témata středečních přednášek jsou zaměřena obecněji s cílem oslovit širší veřejnost. Dává se zde prostor i osobnostem angažovaným ve veřejném společenském, kuturním a vědeckém životě mimo Unitarii. Začátky zpravidla v 15:30 hod.


  ostrava.unitari.net