Obec unitářů v Ostravě patří k Náboženské společnosti českých unitářů (NSČU). Ostravští unitáři pořádají pravidelná týdenní setkání, po nichž obvykle následuje diskuse a neformální rozhovory zúčastněných.

Unitáři se inspirují křesťanstvím, hinduismem, jógou, buddhismem, i jinými duchovními směry. Při hledání pravdivého obrazu světa se zajímají nejen o dílo filozofů a duchovních mistrů minulosti i současnosti, ale zajímají je i poznatky dosažené vědou.

Naše setkání jsou otevřená a rádi přivítáme kohokoli, kdo má zájem udělat si pořádek v hierarchii hodnot a hledat hlubší smysl ve svém životě.