Co je to Láska?

Co je to Láska?
(přijala HMK)

Láska je Ruka podaná tomu, kdo upadl do zapomnění.
Láska je Slovo, které je naplněno pochopením.
Láska je Pohlazení, které nabídne tvoje srdce srdci jinému.
Láska je Radost, která se dotýká všech duší, které chtějí naslouchat.
Láska je Štěstí, které vykvetlo v otevřeném srdci a které čeká na sdílení.
Láska se probouzí v klidu, který nastává, když se tvá duše ztiší ve MNĚ.
Láska je Moudrost, pokud vykročí směrem, který udává Srdce.
Láska je Žár, který povstal z rozpáleného Srdce
a který touží vytvořit jen jedno – pravé souznění.

Láska je vědomí jediného – JÁ JSEM JÁ,
kterýž jsem povstal ze Své všudypřítomnosti a uvědomil si Své SRDCE.
Láska je stav nejvyšší blaženosti, ve které ožívám JÁ – novým způsobem – skrze tebe.
Láska je to největší nadšení, které cítí každé srdce, když nechá proudit skrze sebe MNE.
Láska je, když se Srdce podívá do očí bližního a uvidí tam Sebe.
Láska je, když duše tančí ve svých hrudích
a zpívají vnitřní chvalozpěv, který jsem pro ně složil JÁ.
Láska je Svíce, jejímž posláním je – nikdy nezhasnout.
Láska je pohled tvých očí, ve kterých se zrcadlím JÁ.
Láska je každý tvůj čin, který konáš na příkaz svého SRDCE.
Láska je Úsměv ve tvé tváři, kterou jsem oživil JÁ, abych zde vyjádřil SEBE,

neboť:

JÁ JSEM LÁSKA
a přeji si, abys přišel do Mé Náruče
a nechal se obejmout MNOU,
kterýž jsem skutečnou Bytostí,
která čeká, až dotkneš se Mého SRDCE
a poznáš, že
JÁ JSEM BŮH.