Program Valného shromáždění

Program Valného shromáždění OUO v roce 2024

Čas a termín konání: 10. března 2024 od 10:00 hod.

 1. Zahájení – hudba, zapálení svíce
 2. Zpráva prezenční komise
 3. Volba komisí (prezenční, návrhová, sčítací, pro usnesení)
 4. Schválení programu VS
 5. Zpráva předsedy MSS OUO – br. Jaroslav Vlček – odkaz
 6. Zpráva duchovního – br. Libor Mikš – odkaz
 7. Zpráva o hospodaření a účetní závěrka r. 2023 – ses. Dagmar Juchelková
 8. Návrh plánu práce – br. Jaroslav Grossmann
 9. Návrh rozpočtu na rok 2024 – ses. Dagmar Juchelková
 10. Diskuse
 11. Volba předsedy MSS OUO
 12. Volba místopředsedy MSS OUO
 13. Volba dalších členů MSS OUO
 14. Rekapitulace zastoupení OUO v ústředních orgánech
 15. Delegáti na Sněm NSČU
 16. Přestávka – občerstvení
 17. Návrh usnesení – diskuse k usnesení a schválení
 18. Ukončení – hudba, zhasnutí svíce.