Pozvánka VS OUO 2019

 Pozvánka  na Valné shromáždění

Srdečně vás zveme na výroční Valné shromáždění Obce unitářů v Ostravě konané v sídle ostravských unitářů na ulici Vrázova 5 v Ostravě Vítkovicích dne 12. dubna 2019. Prezence účastníků od 16:30, zahájení v 17:00.
PROGRAM
 1. Zahájení – hudba, zapálení svíce
 2. Volba pracovních komisí, zpráva prezenční komise
 3. Schválení programu VS
 4. Zpráva předsedy MSS OUO br. Jaroslava Vlčka <odkaz>
 5. Zpráva duchovního br. Ing. Libora Mikše <odkaz>
 6. Návrh plánu práce – br. Jaroslav Grossmann
 7. Zpráva o hospodaření a účetní závěrka r. 2018 – ses. Dagmar Juchelková
 8. Návrh rozpočtu na rok 2019 – ses. Dagmar Juchelková
 9. Volba delegátů na Sněmy NSČU
 10. Volba člena ÚSS NSČU
 11. Volba člena Sněmovní komise NSČU
 12. Volba člena Dozorčí rady NSČU
 13. Přestávka – občerstvení
 14. Návrh usnesení – diskuse k usnesení a schválení
 15. Ukončení – hudba, zhasnutí svíce.

 

Předpokládané ukončení v 18:00. Těšíme se na setkání s vámi.
V Ostravě dne 15. 3. 2019
Předseda MSS OUO Jaroslav Vlček