Principy NSČU

NSČU nemá žádná dogmata a rituály, žádné závazné vyznání víry ani svatou knihu nebo jednotící katechizmus. To, co všechny naše unitáře spojuje, jsou následující principy:

  1. SVOBODA SVĚDOMÍ A PŘESVĚDČENÍ
  2. TOLERANCE A POROZUMĚNÍ DRUHÝM
  3. POUŽÍVÁNÍ KRITICKÉHO ROZUMU I V NÁBOŽENSTVÍ
  4. HARMONICKÝ ROZVOJ OSOBNOSTI:
  5. SOUCÍTĚNÍ, ROVNOST A SPRAVEDLNOST V MEZILIDSKÝCH VZTAZÍCH
  6. RESPEKTOVÁNÍ HODNOTY A DŮSTOJNOSTI KAŽDÉHO ČLOVĚKA
  7. POMOC DRUHÝM A SOCIÁLNÍ ZODPOVĚDNOST
  8. ÚCTA K ŽIVOTU A PŘÍRODĚ
  9. DEMOKRATICKÝ ZPUSOB ROZHODOVÁNÍ