Program Valného shromáždění 2023

Prezentace od 9:30, zahájení v 10:00.

 1. Zahájení – hudba, zapálení svíce
 2. Zpráva prezenční komise
 3. Volba komisí (prezenční, sčítací, pro usnesení)
 4. Schválení programu VS
 5. Zpráva předsedy MSS OUO – br. Jaroslav Vlček – odkaz
 6. Zpráva duchovního – br. Libor Mikš – odkaz
 7. Zpráva o hospodaření a účetní závěrka r. 2022 – ses. Dagmar Juchelková
 8. Návrh plánu práce – br. Jaroslav Grossmann
 9. Návrh rozpočtu na rok 2023 – ses. Dagmar Juchelková
 10. Diskuse
 11. Rekapitulace zastoupení OUO v ústředních orgánech
 12. Přestávka – občerstvení
 13. Návrh usnesení – diskuse k usnesení a schválení
 14. Ukončení – hudba, zhasnutí svíce.

Předpokládané ukončení v 12:00. Těšíme se na setkání s vámi.

MSS OUO