Program

Hlavní témata pravidelných shromáždění:


Leden 2024

07. 01.  Neděle v 10:00   Z myšlenek duchovních mistrů-jsou dnes aktuální?-1.část
11. 01Čtvrtek v 17:00   Z myšlenek duchovních mistrů-jsou dnes aktuální?-2.část 
21. 01.  Neděle v 10:00   Z myšlenej duchovních mistrů-jsou dnes aktuální?-3.část
25. 01.  Čtvrtek v 17:00   První porušení harmonie člověka s vesmírem-
                                            důsledky na zdraví1. díl

 

Únor 2024

04. 02Neděle v 10:00  První porušení harmonie člověka s vesmírem –
                                             důsledky na zdraví2.díl + Paneurytmium
08. 02. Čtvrtek v 17:00  Druhé porušení harmonie člověka s vesmírem –
                                            důsledky na zdraví – 1. díl   (X) –  pozor změna
18. 02. Neděle v 10:00  “Putování po Novém Zélandu” s promítáním fotografií + Paneurytmium
22. 02. Čtvrtek v 17:00   Průhledy do světa za rámem ( * )

( * ) Setkání s předsedkyní ÚSS NSČU Kristýnou Ledererovou Kolajovou a rev. Petrem Samojským

(X) – změna :  shromáždění se přesouvá na neděli 11.01.2024 v 10:00 

 

Březen 2024
03.03.   Neděle v 10:00  Druhé porušení harmonie člověka s vesmírem – důsledky
                                              důsledky na zdraví – 2.díl  + Paneurytmium
10. 03.  Neděle v 10:00 Valné shromáždění členů OUO – program
17. 03.  Neděle v 10:00  Třetí porušení harmonie člověka s vesmírem-důsledky + Paneurytmium
21. 03.  Čtvrtek v 17:00  Čtvrté porušení harmonie člověka s vesmírem-důsledky
31.03.   Neděle v 10:00  Páté porušení harmonie člověka s vesmírem-důsledky + Paneurytmium

Středeční přednášky:

17. 01. od 16:00 Libor Mikš – Duchovní věda –  Vzestup po úrovních vědomí
14. 02. od 16:00 Libor MikšUnitářské rozhledy – Historické zdroje unitářství
13. 03. od 16:00 Libor MikšObčanské minimum – Jsou daně zlem?

 


Další akce:

 

Knihovna:

Každý čtvrtek od 17:00 do 18:00 – zveme vás do naší bohatě vybavené knihovny! Možno i jindy na základě předchozí domluvy. 

* * * * *

 Shromáždění ostravských unitářů probíhají  ve čtvrtek  od 17:00 a v neděli od 10:00.  Na výjimky je vždy upozorněno v programu. Vyhrazujeme si právo na případné změny. Průběh setkání je následující:

  • Přivítání
  • Hudba, písně
  • Promluva duchovního na aktuální téma
  • Zapálení svíce, invokace
  • Přemostění (hudba, písně a pod.)
  • Hlavní program (přednáška, předčítání z literatury apod.)
  • Beseda k tématu
  • Hudba, písně
  • Ukončení organizované části, zhasnutí svíce
  • Volná diskuse


Témata středečních přednášek jsou zaměřena obecněji s cílem oslovit širší veřejnost. Dává se zde prostor i osobnostem angažovaným ve veřejném společenském, kuturním a vědeckém životě mimo Unitarii. Začátky zpravidla v 16:00 hod.