Program

květen – červen 2018

Hlavní témata pravidelných týdenních setkání:

_ 4. 5. od 17:00 Duchovní a umělecká tvorba – Magie gestikulace
11. 5. od 17:00 Duchovní a umělecká tvorba – Krása
18. 5. od 17:00 Duchovní a umělecká tvorba – Utváření vlastní osobnosti

24. 5. od 17:00  Slunce – Slunce, zdroj kultury? (přesunuto z pátku 25. 5.)

_ 1. 6. od 17:00  Slunce – Jóga Slunce
_ 8. 6. od 17:00  Slunce – Hledání středu člověka
15. 6. od 17:00  Slunce – Slunce, prazdroj života
22. 6. od 16:30  Květinová slavnost OUO   

29. 6. od 17:00  Slunce – Slunce jako vzor nového člověka

Přednášky:

23. 5. od 16:30 Libor Mikš – Občanské minimum – Co je demokracie
20. 6. od 16:30 Libor Mikš – Unitářské rozhledy – Unitářství ve světě

Další akce:

Knihovna:

Každý pátek od 16:00 do 18:00 – zveme vás do naší bohatě vybavené knihovny!

* * * * *

Nyní schůzky ostravských unitářů probíhají zpravidla v pátek v čase od 17:00. Na výjimky je vždy upozorněno v programu. Vyhrazujeme si právo na případné změny. Průběh setkání je následující:

  • Přivítání
  • Hudba, písně
  • Promluva duchovního na aktuální téma
  • Zapálení svíce, invokace
  • Přemostění (hudba, písně a pod.)
  • Hlavní program (přednáška, předčítání z literatury a pod.)
  • Beseda k tématu
  • Hudba, písně
  • Ukončení organizované části, zhasnutí svíce
  • Volná diskuse


Témata středečních přednášek jsou zaměřena obecněji s cílem oslovit širší veřejnost. Dává se zde prostor i osobnostem angažovaným ve veřejném společenském, kuturním a vědeckém životě mimo Unitarii. Začátky zpravidla v 15:30 hod.