Program

Hlavní témata pravidelných shromáždění:


Duben 2024

04. 04. čtvrtek v 18:00   Návštěva divadla v Ostravě  – Tanhhäuser-
shromáždění se nekoná!
13. 04.  sobota v 15:30  Návštěva členů Sněmu NSČU v sídle OUO –
doprovodný program
18. 04. čtvrtek v 17:00   Páté porušení harmonie člověka s vesmírem –
důsledky na zdraví + přednáška Pravda                           
28. 04. neděle v 10:00  Šesté porušení harmonie člověka s vesmírem –
důsledky na zdraví  + Paneurytmium
  

Květen 2024

02. 05. čtvrtek v 17:00   Sedmé porušení harmonie člověka s vesmírem – důsledky na zdraví  
12. 05neděle v 10:00  Vzájemné působení energetických polí lidí, krajin země, atd. + Paneurytmium.  Alternativně,  pokud bude pěkné počasí,  shromáždění se uskuteční v Novém Dvoře u Opavy – sraz v 9:30 v sídle OUO ve Vile Univers
16. 05. čtvrtek v 17:00   Energetické působení kultury a umění na člověka a společnost + přednáška Finanční systém
                              
26. 05. neděle v 10:00  Působení nesvětelných sil v duchovním vývoji společnosti + Paneurytmium
30. 05. čtvrtek v 17:00   Shrnutí základních příčin poruch energetických polí člověka

 

Červen 2024
09.06.   neděle v 10:00  Květinová slavnost OUO
13. 06.  čtvrtek v 17:00 Kontakty s dalšími světy + přednáška Zodpovědnost
23. 06.  neděle v 10:00  Prostředníci mezi „naším“ a dalšími světy + Paneurytmium
27. 06.  čtvrtek v 17:00  Důležitost správného myšlení ve vztahu k příštím dětem

 

Čtvrteční přednášky:

18. 04. od 18:20 Libor Mikš – Duchovní věda –  Pravda
16. 05. od 18:20 Libor MikšObčanské minimum  –  Finanční systém
13. 06. od 18:20 Libor MikšUnitářské rozhledy  – Zodpovědnost

 


Další akce:

 

Knihovna:

Každý čtvrtek od 17:00 do 18:00 – zveme vás do naší bohatě vybavené knihovny! Možno i jindy na základě předchozí domluvy. 

* * * * *

 Shromáždění ostravských unitářů probíhají  ve čtvrtek  od 17:00 a v neděli od 10:00.  Na výjimky je vždy upozorněno v programu. Vyhrazujeme si právo na případné změny. Průběh setkání je následující:

  • Přivítání
  • Hudba, písně
  • Zapálení svíce, invokace
  • Promluva duchovního na aktuální téma
  • Přemostění (hudba, písně a pod.)
  • Hlavní program (přednáška, předčítání z literatury apod.)
  • Beseda k tématu
  • Hudba, písně
  • Ukončení organizované části, zhasnutí svíce
  • Volná diskuse


Témata přednášek jsou zaměřena obecněji s cílem oslovit širší veřejnost.
Dává se zde prostor i osobnostem angažovaným ve veřejném společenském, kulturním a vědeckém životě mimo Unitarii. Přednáška navazuje na shromáždění.