Program

Hlavní témata pravidelných čtvrtečních shromáždění:


Říjen 2022

09. 10.  Neděle v 10:00  Trojúhelník světla – obraz člověka
13. 10Čtvrtek v 18:00  Intenzivní prožívání světla                                                                                           
20. 10.  Čtvrtek v 18:00  Laser v duchovním životě
27. 10.  Čtvrtek v 18:00  Vysoký ideál
 
 

Listopad 2022

06. 11.  Neděle v 10:00  Jak se pozná duchovní mistr  (*)
10. 11.   Čtvrtek v 18:00 Je potřeba duchovního vedoucího?
20. 11.  Neděle v 10:00  Nebezpečí číhající na žáka
24. 11.  Čtvrtek v 18:00  Rozdíl mezi spiritualitou a exotikou
(*) shromáždění přesunuto na čtvrtek 3. 11. 2022 od 18:00

Prosinec 2022

04. 12.  Neděle v 10:00 Rovnováha mezi duchovním a hmotným světem
08. 12.  Čtvrtek v 18:00  Mistr – zrcadlo Pravdy
18. 12.  Neděle v 10:00  Vánoční shromáždění
29. 12.  Čtvrtek v 18:00  Beseda – co rok 2022 přinesl


Přednášky:

19. 10. od 16:30 Libor Mikš – Duchovní věda –  Zákon sedmera
09. 11. od 16:30 Libor MikšUnitářské rozhledy – Unitářství dříve a dnes
07. 12. od 16:30 Libor MikšObčanské minimum – Demokratické principy

 


Další akce:

Pozvánka:

Dne 17. 11. 2022 jste zváni na koncert symfonického orchestru Frýdek – Místek. Na programu je klarinetový koncert, předehra k opeře Čarostřelec a Slovanské tance.

V pátek 18. 11. 2022 se v Kroměříži v rámci mezinárodního festivalu v komorním a ansámblovém zpěvu Leo Clemens – Stonavská Barborka koná interpretační soutěž malých pěveckých seskupení.
Místo konání – Konzervatoř P.  J. Vejvanovského; začátek je již v 10:00 
—–

V případě početnější skupiny zájemců je možné domluvit  dopravu na tyto akce.

Knihovna:

Každý čtvrtek od 17:00 do 18:00 – zveme vás do naší bohatě vybavené knihovny! Možno i jindy na základě předchozí domluvy. 

* * * * *

 Shromáždění ostravských unitářů probíhají zpravidla ve čtvrtek nyní v čase od 18:00. Na výjimky je vždy upozorněno v programu. Vyhrazujeme si právo na případné změny. Průběh setkání je následující:

  • Přivítání
  • Hudba, písně
  • Promluva duchovního na aktuální téma
  • Zapálení svíce, invokace
  • Přemostění (hudba, písně a pod.)
  • Hlavní program (přednáška, předčítání z literatury apod.)
  • Beseda k tématu
  • Hudba, písně
  • Ukončení organizované části, zhasnutí svíce
  • Volná diskuse


Témata středečních přednášek jsou zaměřena obecněji s cílem oslovit širší veřejnost. Dává se zde prostor i osobnostem angažovaným ve veřejném společenském, kuturním a vědeckém životě mimo Unitarii. Začátky zpravidla v 16:30 hod.