Program

Hlavní témata pravidelných shromáždění:


Červenec 2024

07. 07. neděle v 10:00   Důležitost správného myšlení ve vztahu k dětem
11. 07.  čtvrtek v 17:00  Tužby, přání tíhnutí – důsledky
                                        + přednáška Vývojové cykly
21. 07. neděle v 10:00   Pozemské idoly, modly – 1. část + Paneurytmium                           
25. 07. čtvrtek v 17:00  Pozemské idoly, modly – 2. část
 
 Srpen 2024
04. 08neděle v 10:00  Povídání o vodě – Stanislav Skřička
08. 08. čtvrtek v 17:00   Pozemské idoly, modly – 3. část
                                          + přednáška Třetí cesta organizace společnosti                              
18. 08. neděle v 10:00  Elementálové produkty našich přání a tužeb
22. 08. čtvrtek v 17:00   Karma možnosti ovlivnění

 

Září 2024
01.09.   neděle v 10:00  Podmínky vzestupu na vyšší úroveň pozemskosti+ Paneurytmium
05. 09.  čtvrtek v 17:00 Modla schopností
                                        + přednáška Argumentační klamy
15. 09.  neděle v 10:00  Život a víra Alice Garrigue Masarykové
Radovan Lovčí
19. 09.  čtvrtek v 17:00  Modla moudrosti – 1. část
29.09.   neděle v 10:00  Modla moudrosti – 2. část + Paneurytmium

Čtvrteční přednášky:

11. 07. od 18:20 Libor Mikš – Duchovní věda –  Vývojové cykly
08. 08. od 18:20 Libor MikšObčanské minimum  –  Třetí cesta organizace společnosti
05. 09. od 18:20 Libor MikšUnitářské rozhledy  – Argumentační klamy

 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA! 

 


Další akce:

 

Knihovna:

Každý čtvrtek od 17:00 do 18:00 – zveme vás do naší bohatě vybavené knihovny! Možno i jindy na základě předchozí domluvy. 

* * * * *

 Shromáždění ostravských unitářů probíhají  ve čtvrtek  od 17:00 a v neděli od 10:00.  Na výjimky je vždy upozorněno v programu. Vyhrazujeme si právo na případné změny. Průběh setkání je následující:

  • Přivítání
  • Hudba, písně
  • Zapálení svíce, invokace
  • Promluva duchovního na aktuální téma
  • Přemostění (hudba, písně a pod.)
  • Hlavní program (přednáška, předčítání z literatury apod.)
  • Beseda k tématu
  • Hudba, písně
  • Ukončení organizované části, zhasnutí svíce
  • Volná diskuse


Témata přednášek jsou zaměřena obecněji s cílem oslovit širší veřejnost.
Dává se zde prostor i osobnostem angažovaným ve veřejném společenském, kulturním a vědeckém životě mimo Unitarii. Přednáška navazuje na shromáždění.