Program

Hlavní témata pravidelných čtvrtečních shromáždění:


Duben 2022

07. 04.    Čtvrtek od 18:00  Jaká je láska v lidském, andělském a Božském světě? – 2. část
08. -10.     Pá – Ne              Sněm NSČU v Praze – slavnostní shromáždění ke stému výročí  založení
                                                                                            českého unitářství                                             
14. 04.   Čtvrtek od 18:00  Zamyšlení nad knihou: Nálada a její vědomé tvoření1. část
21. 04.   Čtvrtek od 18:00  Zamyšlení nad knihou: Nálada a její vědomé tvoření 2. část
28. 04.   Čtvrtek od 18:00  Zamyšlení nad knihou: Nálada a její vědomé tvoření 3. část

 

Květen 2022

08. 05. Neděle od 10:00  Květinová slavnost
12. 05. Čtvrtek od 18:00  Kolik jazyků znáš, tolik budeš i rozumět.
19. 05. Čtvrtek od 18:00  Vztah mezi Bohem a člověkem – 1. část
26. 05. Čtvrtek od 18:00  Vztah mezi Bohem a člověkem2. část
 

Červen 2022

05. 06. Neděle od 10:00  V Božské škole – 1. část
09. 06. Čtvrtek od 18:00   V Božské škole2. část
16. 06. Čtvrtek od 18:00  Božské škole 3. část
23. 06. Čtvrtek od 18:00   Paneurytmium 1. část
30. 06. Čtvrtek od 18:00   Paneurytmium2. část

Přednášky:

13. 04. od 16:30 Libor Mikš – Duchovní věda –  Národy, rasy, kultury
11. 05. od 16:30 Libor MikšUnitářské rozhledy – Nové vnitřní předpisy NSČU
15. 06. od 16:30 Libor MikšObčanské minimum – Funkce peněz

 


Další akce:

 ——-

Knihovna:

Každý čtvrtek od 17:00 do 18:00 – zveme vás do naší bohatě vybavené knihovny! Možno i jindy na základě předchozí domluvy. 

* * * * *

 Shromáždění ostravských unitářů probíhají zpravidla ve čtvrtek nyní v čase od 18:00. Na výjimky je vždy upozorněno v programu. Vyhrazujeme si právo na případné změny. Průběh setkání je následující:

  • Přivítání
  • Hudba, písně
  • Promluva duchovního na aktuální téma
  • Zapálení svíce, invokace
  • Přemostění (hudba, písně a pod.)
  • Hlavní program (přednáška, předčítání z literatury apod.)
  • Beseda k tématu
  • Hudba, písně
  • Ukončení organizované části, zhasnutí svíce
  • Volná diskuse


Témata středečních přednášek jsou zaměřena obecněji s cílem oslovit širší veřejnost. Dává se zde prostor i osobnostem angažovaným ve veřejném společenském, kuturním a vědeckém životě mimo Unitarii. Začátky zpravidla v 16:30 hod.