Program

Hlavní témata pravidelných čtvrtečních shromáždění:


Leden 2023

05. 01.  Čtvrtek v 17:00  Pravý Mistr šíří jen světlo – 1. část
15. 01Neděle v 10:00  Pravý Mistr šíří jen světlo – 2. část  
19. 01.  Čtvrtek v 17:00  Žák před Mistrem
29. 01.  Neděle v 10:00  Univerzální dimenze Mistra

 

Únor 2023

02. 02.   Čtvrtek v 17:00 Magická přítomnost Mistra – nekoná se!
03. 02.   Pátek v 17:00  Beseda s Tomášem Avramovem – místo čtvrtku
12. 02.  Neděle v 10:00  Ztotožnění s Mistrem
16. 02.  Čtvrtek v 17:00  Buďte jako děti
 26. 02.  Neděle v 10:00  Bezvýhradná láska – náš kolektivní úkol
___________________________náhradní program – podobenství Kaina a Ábela

 

Březen 2023
02. 03.  Čtvrtek v 17:00  Individuální navýšení vibrací
12. 03.  Neděle v 10:00  Valné shromáždění – program
16. 03.  Čtvrtek v 17:00  Individuální navýšení vibrací – očista duše
26. 03.  Neděle v 10:00  Co je třeba rozpustit – 1. část
30. 03.  Čtvrtek v 17:00  Co je třeba rozpustit – 1. část

Přednášky:

11. 01. od 16:00 Libor Mikš – Duchovní věda –  Zodpovědnost
08. 02. od 16:00 Libor MikšUnitářské rozhledy – Orgány NSČU
08. 03. od 16:00 Libor MikšObčanské minimum – Finanční systém

 


Další akce:

 

 

Knihovna:

Každý čtvrtek od 17:00 do 18:00 – zveme vás do naší bohatě vybavené knihovny! Možno i jindy na základě předchozí domluvy. 

* * * * *

 Shromáždění ostravských unitářů probíhají zpravidla ve čtvrtek nyní v čase od 18:00. Na výjimky je vždy upozorněno v programu. Vyhrazujeme si právo na případné změny. Průběh setkání je následující:

  • Přivítání
  • Hudba, písně
  • Promluva duchovního na aktuální téma
  • Zapálení svíce, invokace
  • Přemostění (hudba, písně a pod.)
  • Hlavní program (přednáška, předčítání z literatury apod.)
  • Beseda k tématu
  • Hudba, písně
  • Ukončení organizované části, zhasnutí svíce
  • Volná diskuse


Témata středečních přednášek jsou zaměřena obecněji s cílem oslovit širší veřejnost. Dává se zde prostor i osobnostem angažovaným ve veřejném společenském, kuturním a vědeckém životě mimo Unitarii. Začátky zpravidla v 16:30 hod.