Program

Hlavní témata pravidelných čtvrtečních shromáždění:


Vzhledem k situaci s koronavirovou nákazou a aktuálně vyhlášeným omezením se

shromáždění OUO ani přednášky se až do odvolání nebudou konat.

O případných dalších změnách vás budeme včas informovat.


Duben  2021

01. 04.  od 18:00   Symbolika geometrických obrazců: Kruh – 3. část

08. 04.  od 18:00   Symbolika geometrických obrazců: Trojúhelník
15. 04.  od 18:00   Symbolika geometrických tvarů: Trojúhelník
22. 04.  od 18:00   Symbolika geometrických tvarů: Pentagram
29. 04.  od 18:00   Symbolika geometrických tvarů: Pyramida, Kříž – 1. část

 

Květen  2021

06. 05.  od 18:00  Symbolika geometrických tvarů: Kříž 2. a  3. část, Čtverec kruhu
13.  05.  od 18:00  Poznej sám sebe. Duše a tělo.
20. 05.  od 18:00  Srdce, intelekt, duše a duch – 1. část
27. 05.  od 18:00  Srdce, intelekt, duše a duch – 2. část

 

                                             Červen 2021

03. 06.  od 18:00   O lidskí vůli.
10. 06.  od 18:00   Tělo, duše,duch – 1. část
17. 06.  od 18:00   Tělo, duše, duch – 2. část
24. 06.  od 18:00   Valné shromáždění OUO – zprávy, diskuse, závěr

 

Přednášky:

07. 04. od 16:30 Libor Mikš – Duchovní věda –  Zákon sedmera
12. 05. od 16:30 Libor MikšUnitářské rozhledy – Pozice náboženství v 21. století
09. 06. od 16:30 Libor Mikš – Občanské minimum – Existuje třetí cesta?

 


Další akce:

 ——-

Knihovna:

Každý čtvrtek od 16:00 do 17:00 – zveme vás do naší bohatě vybavené knihovny! Možno i jindy na základě předchozí domluvy. 

* * * * *

Nyní shromáždění ostravských unitářů probíhají zpravidla ve čtvrtek nyní v čase od 18:00. Na výjimky je vždy upozorněno v programu. Vyhrazujeme si právo na případné změny. Průběh setkání je následující:

  • Přivítání
  • Hudba, písně
  • Promluva duchovního na aktuální téma
  • Zapálení svíce, invokace
  • Přemostění (hudba, písně a pod.)
  • Hlavní program (přednáška, předčítání z literatury a pod.)
  • Beseda k tématu
  • Hudba, písně
  • Ukončení organizované části, zhasnutí svíce
  • Volná diskuse


Témata středečních přednášek jsou zaměřena obecněji s cílem oslovit širší veřejnost. Dává se zde prostor i osobnostem angažovaným ve veřejném společenském, kuturním a vědeckém životě mimo Unitarii. Začátky zpravidla v 16:30 hod.