Program

Hlavní témata pravidelných čtvrtečních shromáždění:


Červenec 2022

03. 07.    Neděle v 10:00  Beseda na akuální téma – setkání v Nýdku
07. 07.    Čtvrtek v 18:00  Paneurytmium – 1 část                                                                                                       
14. 07.   Čtvrtek v 18:00  Paneurytmium  2. část
21. 07.   Čtvrtek v 18:00  Setkání účastníků zájezdu na Rilu doporučení + instrukce k zájezdu
28. 07.   Čtvrtek v 18:00  Beseda o učiteli Petru Danovovi
 

 

Srpen 2022

04. 08. Čtvrtek v 18:00  Beseda odpadá – příprava na zájezd na RILU
6.- 13. 08.   Zájezd do Bulharska na Rilu pro poznání a realiz. duch. cvič. paneurytmia
18. 08. Čtvrtek v 18:00  Co je pravda?
25. 08. Čtvrtek v 18:00  Beseda k zájezdu do Bulharska s promítáním, fotodokumentace
 

Září 2022

04. 09. Neděle v 18:00 Beseda o poslání Bílého Bratrstva
08. 09. Čtvrtek v 18:00  Aivanhov o Učiteli – 1. část
15. 09. Čtvrtek v 18:00   Aivanhov o Učiteli – 2. část
22. 09. Čtvrtek v 18:00  Vztahy ve společnosti O.M.A.
29. 09. Čtvrtek v 18:00   Základy univerzálního náboženství O.M.A.

Přednášky:

13. 07. od 16:30 Libor Mikš – Duchovní věda –  Dobro a zlo
24. 08. od 16:30 Libor MikšUnitářské rozhledy – Historie  unitářství ve světě
14. 09. od 16:30 Libor MikšObčanské minimum – Třetí cesta

 


Další akce:

 ——-

Knihovna:

Každý čtvrtek od 17:00 do 18:00 – zveme vás do naší bohatě vybavené knihovny! Možno i jindy na základě předchozí domluvy. 

* * * * *

 Shromáždění ostravských unitářů probíhají zpravidla ve čtvrtek nyní v čase od 18:00. Na výjimky je vždy upozorněno v programu. Vyhrazujeme si právo na případné změny. Průběh setkání je následující:

  • Přivítání
  • Hudba, písně
  • Promluva duchovního na aktuální téma
  • Zapálení svíce, invokace
  • Přemostění (hudba, písně a pod.)
  • Hlavní program (přednáška, předčítání z literatury apod.)
  • Beseda k tématu
  • Hudba, písně
  • Ukončení organizované části, zhasnutí svíce
  • Volná diskuse


Témata středečních přednášek jsou zaměřena obecněji s cílem oslovit širší veřejnost. Dává se zde prostor i osobnostem angažovaným ve veřejném společenském, kuturním a vědeckém životě mimo Unitarii. Začátky zpravidla v 16:30 hod.