Program

Hlavní témata pravidelných čtvrtečních shromáždění:


Říjen 2023

01. 10.  Neděle v 10:00  Nové technologie-vliv 5G+Nácvik Paneurytmia
05. 10Čtvrtek v 17:00  Jak se chovat k přírodě? 
15. 10.  Neděle v 10:00  Virová onemocnění a očkování+Nácvik Paneurytmia
19. 10.  Čtvrtek v 17:00  Buďme jako děti.

29.10.    Neděle  v  10:00   Každý máme svůj díl odpovědnost+Paneurytmium

 

Listopad 2023

02. 11Čtvrtek v 17:00  Co působí na zdraví člověka celkově a individuálně-1.část
12. 11.  Neděle v 10:00  Co působí na zdraví člověka … – 2.část + Paneurytmium
16. 11.  Čtvrtek v 17:00  První porušení harmonie člověka s vesmírem-důsledky
26. 11.  Neděle v 10:00  Druhé poruš.harm.člov. s vesmírem-důsledky + Paneurytm.

30. 11.   Čtvrtek  v 17:00     Třetí porušení harmonie člověka s vesmírem – důsledky

Prosinec 2023
10. 12.  Neděle v 10:00  Čtvrté porušení harmonie člověka s vesmírem – důsledky
17. 12.  Neděle v 10:00  Vánoční shromáždění
28. 12.  Čtvrtek v 17:00  Shrnutí uplynulého roku + silvestrovské povídání
 

Středeční přednášky:

18. 10. od 16:00 Libor Mikš – Duchovní věda –  Úrovně vědomí
15. 11. od 16:00 Libor MikšUnitářské rozhledy – Počátky unitářství
13. 12. od 16:00 Libor MikšObčanské minimum – Třetí cesta

 


Další akce:

Dne  05.07. 2023 se uskuteční výlet do zámecké zahrady v Buchlovicích. Sraz ve vile Unitaria v 8:15.

 

Knihovna:

Každý čtvrtek od 17:00 do 18:00 – zveme vás do naší bohatě vybavené knihovny! Možno i jindy na základě předchozí domluvy. 

* * * * *

 Shromáždění ostravských unitářů probíhají zpravidla ve čtvrtek nyní v čase od 18:00. Na výjimky je vždy upozorněno v programu. Vyhrazujeme si právo na případné změny. Průběh setkání je následující:

  • Přivítání
  • Hudba, písně
  • Promluva duchovního na aktuální téma
  • Zapálení svíce, invokace
  • Přemostění (hudba, písně a pod.)
  • Hlavní program (přednáška, předčítání z literatury apod.)
  • Beseda k tématu
  • Hudba, písně
  • Ukončení organizované části, zhasnutí svíce
  • Volná diskuse


Témata středečních přednášek jsou zaměřena obecněji s cílem oslovit širší veřejnost. Dává se zde prostor i osobnostem angažovaným ve veřejném společenském, kuturním a vědeckém životě mimo Unitarii. Začátky zpravidla v 16:00 hod.