Věřícím i nevěřícím pro inspiraci

Svého času se na internetu objevila informace o celkem humorné příhodě s názvem “Žaloba na Boha neuspěla. Žalovaný nemá adresu”. Šlo zhruba o následující: Americký senátor E. Chambers podal soudu podnět, aby byly Bohu zakázány jeho skutky. Podle senátora Bůh způsoboval „početná úmrtí a terorizování milionů a milionů obyvatel planety”. Bůh také může za „povodně, hrozné hurikány, zemětřesení, epidemie, hladomory, genocidy, vrozené choroby, tornáda a podobně”. Soud se odmítl zabývat žalobou z důvodu, že nemá poštovní adresu a není tak možné Bohu poslat předvolání. Senátor proti rozhodnutí soudu protestoval s tím, že „když Bůh ví všechno, ví i to, že se má dostavit k soudu”.

Na následující komentář se rozproudila diskuse s celkem zajímavými náměty k přemýšlení (text upraven):

Jako parodie by to snad mohlo i někoho pobavit. Ovšem mám dojem, že soudní moc má jiné určení a rozhodně se mi nezdá, že by měla málo smysluplnější práce. Pan senátor to má v hlavě popletené. Vůbec nechápe, kdo koho může soudit, realita je zcela opačná. Pravda, mnoho lidí chápe Boha jako všemohoucího, který má zodpovědnost za všechno. Neuvědomují si, že máme “od Boha” svobodnou vůli. Takže vše, co se děje na této planetě je naším dílem, tedy lidí. V bibli to je, zdá se, přesně popsáno, že moc je svěřena ďáblu. Stále si neuvědomujeme, že se svobodnou vůlí je nám delegována i zodpovědnost.
Bůh – to jsou především zákony a zásady. Je dětinské se domnívat, že by je “Bůh” byl schopen svévolně porušovat. Tím méně na popud našich naivních přání. Tím by porušoval a negoval sám sebe. Takto chápeme svobodu a všemocnost pouze my, nedokonalí, hloupí a naivní lidé. Co se s tím dá dělat? Jediné, poznávat ty “božské” obecně platné zákony a zásady. Vždyť proto jsme zde, ve hmotě, na této planetě Zemi.

Pochopil jsem tě správně, když říkáš, že moc je svěřena ďáblu, tj. když papežové v dějinách měli takovou obrovskou moc, tak to vlastně vládl ďábel a dnešní papež, jelikož má ve Vatikánu absolutní moc, tak je také ďábel? Fuj. V naších kostelích kážou vyslanci ďábla. O Vlku a jeho bandě jsem to věděl dávno, už jak se ti nenažranci třesou na majetek. Tys to vlastně odhalil, proč jsou takoví a proč je mezi nimi tolik teploušů a pedofilů.

Ono je to složitější, vlastně natolik složité, že jakékoli vysvětlení je zjednodušením. Přesto určité myšlenkové superpozice jsou možné a schopné stav věcí přiblížit. V našem myšlení neustále převládá rozdělení na “my” a “oni”. Jenže jednak jsme na určité úrovni všichni propojeni, jednak onen “bůh” i “ďábel” je obsažen v nás. Jsme bipolární stvoření prostě proto, aby vzniknul kontrast. Pokud by bylo vše kolem bílé, kontury zaniknou a nepoznáte nic. Proto vzniknul “ďábel” tedy “zlo”, aby odlišil “boha” tedy “dobro”. A my tím, že prožíváme to “zlo”, poznáváme jej a máme možnost na vlastní kůži pochopit, proč je to “dobro” lepší.
Nevím, určitě se najdou povolanější, kteří to dokáží vysvětlit lépe. Jenže sebelepší vysvětlování moc nepomůže, dokud se podle toho nezačneme chovat a žít.

Podle Písma “Bůh stvořil člověka k obrazu svému” – takže tvrdíte-li, že člověk je bipolární (dobrý i zlý) – zřejmě je takový i Tvůrce 🙂

Ne, Bůh bipolární není. Jenže on se na rozdíl od nás nic učit a poznávat nepotřebuje. 

Statisíce, miliony (nebo podle teologů-kreativistů jen tisíce) let stagnace?

Pro mnoho z nás patrně ano – buddhisté mají pro tento stav takový pěkný výraz – mám dojem že samsára.

SENÁTOR SE NEPLETE, SENÁTOR BOJUJE! Recese! Parodie určitě ne a v čem by měl být ten senátor popletený tak to už ti vůbec nerozumím. Pro někoho ho je smyslem života povídat si a rozhodovat se dle jeho znamení a hlavně živit církev, tj. bandu podvodníků co si z boha udělala výnosný kšeft. Člověk nepotřebuje boha a už vůbec ne černoprdelnické parazity, kteří skrze nevědomost lidem tvrdí, že bůh je zákon a mravy. Vpánaboha nevěřím a určitě mám na triku míň hříchů než třeba průměrný katolík – to je na co senátor upozorňuje!!! Pokrytectví, s kterým všechna náboženství kážou vodu a přitom ze svých oveček sají krev.

Je mi líto, že mi nerozumíte, třeba to jednou přijde. Já vlastně s většinou vašeho příspěvku souhlasím. Dokonce i tu recesi bych bral. Drobnou, ale podstatnou opravu bych udělal v závěru, nikoli náboženství, ale organizace na úrovni církve bych tam uvedl, to je dost důležité. Protože jinak hrozí to, co jste pravděpodobně udělal i vy – s vaničkou jste vylil i dítě.

Nerozumím vám zcela záměrně a doufám taky, že to na mě nepřijde. Já jsem ateista a všudypřítomnost božství mě otravuje (rozumějte právě ty systémy a organizace, které si boha berou do úst) Náboženství je jen prostředek k manipulaci a oblbování lidí (míním tím VŠECHNY církve sekty a organizace bez výjimky a ne jen církev katolickou, ta mě ale štve nejvíc, protože plody její práce mě jaksi leží přímo před domem). Slušnost, tolerance, pokora jsou výsadou každého jednotlivého člověka. Proč volat někoho kdo neexistuje, aby pomohl tam, kde si dokážeme pomoci sami?? A že ta záměna není důležitá??? To teda je a jak!! Nebýt toho, že nám se vším pomůže kdosi vysoko nad námi, by si církev nevydělala ani na slanou vodu. Pletete se vy, ten koho považujete za dítě, už ve vaničce dávno nesedí.

Nevím, kde jste vzal někoho vysoko nad námi. Celý problém je v tom, že jako mnoho jiných kladete rovnítko mezi církve a náboženství. Vůbec vám nechci vymlouvat, že pomoci si musíte především sám. Ovšem jinak je to vše vaše věc, omlouvám se, pokud máte dojem, že vás chci o něčem přesvědčovat, nechci. Pokud upřednostňujete slušnost, toleranci a pokoru, pak je vše v pořádku a máte mé sympatie.

Hlavní chybu (spíš záměr a úmysl) vidím v tom, že římskokatolická církev klade rovnítko mezi sebe a Boha. Je to nestoudnost, zneužití a vláčení svatého Boha špínou a bahnem. Obávám se, že v tomto případě již dítě ve vaničce dávno není.

To je bohužel zjevná pravda. Myslím, že jsem už několikrát psal, že je nutno se mít na pozoru před těmi, kdo mají dojem, že znají jedině správné výklady. Uzurpovat si exkluzivitu a ještě tvrdit, že ji mám danou od Boha, to je opravdu velká opovážlivost. Druhou velkou chybou je, že se katolická církev snaží o “outsorcing” v duchovních záležitostech běžných lidí. Zasahují do oblastí výsostně soukromých a individuálních. Zde může být místo maximálně pro hlas poradní, ale v žádném případě ne rozhodující. Podpis většiny křesťanských církví na fatálním vzestupu ateismu je více než zřetelný. Vše se vyvíjí, ale oni dobu zaspali.

Budhismus klasická ukázka jak se může učení “filozofa” zneužít jeho žáky. Buddha sám (princ Sidhárta Gautáma) v boha nevěřil! Ani jeho učení bohem nepracuje! A jeho žáci zbožštili jeho. 🙁 

Máte sice pravdu, leč to nedokazuje, respektive nezpochybňuje to, co jste zřejmě zamýšlel. Asi budu za kacíře, ale i “Bůh” je jenom slovo. Mimochodem snad nejrozporuplnější, jaké známe. I buddhismus operuje s pojmy zákon, láska, inkarnace, poznání, osvícení. Pro “nás” jsou to projevy boží existence. To “něco”, co my ve velmi širokých mantinelech nazýváme “Bůh”, v buddhismu není vyjádřeno explicitně, ale implicitně to je v něm docela patrně čitelné. Čili je to odlišná myšlenková konstrukce, ale smysl a důsledek je týž. I paralela mezi “posmrtným” osudem Gautámy Buddhy a Ježíše Krista je docela zřetelná.

Bůh je jako KSČ. Když věřící omlouvají to, proč na světě je bolest, zklamání, křivdy, nespravedlnost – často říkají, že Bůh dal lidem svobodnou vůli a proto to zlo nepramení od Boha. Nějak mi to připomíná doby KSČ – to málo, co se dařilo, bylo důsledkem politiky KSČ, za neúspěchy mohla světová buržoazie, imperialisté, revanšisté. 🙁 

No a váš názor na věc? Odkud tedy to zlo pramení? 

Pokud podle Písma zlo pochází od Ďábla a Ďábla stvořil Bůh – pak zdrojem prvotního úmyslu poslat na Zem zlo, je Bůh. Že by nebyl tak dokonalý?! Nebo že by neexistoval v tom pojetí Vševědoucího, dobrého, milujícího Otce?´….. 🙂 🙂 🙂
Touhle teorií ale jdete nad rámec křesťanské (a zřejmě i hebrejské) věrouky. Nic proti tomu, zpochybňujete (podle mě taky správně) “účelnost” roli církve ve výkladu toho – co je Bůh a jaký je. Nicméně – znovu narážíte na to, co tvrdím já otevřeně – Vyčlenil-li se Ďábel z jednoty Boha – muselo to zlo, které Ďábel reprezentuje, být obsaženo v Bohu samém.
Zvažte i to – že nauku o boží lásce a dobrotě přineslo plně až křesťanství. (I starý zákon ukazuje mnoho násilných božích skutků). Copak existuje-li lidstvo desetitisíce let – desetitisíce let se klaní bohům, bojí se jich, přináší jim oběti, prosí je. Copak jen zlomek této existence měli lidí právo znát pravou podstatu Boha? Neměli pravdu spíše ti lidé a národy, které existovaly před křesťanstvím, nebo které dnes věří v jiné věrouky? Není pravda, že jsou bohové dobří a zlí (ďábel)? Jinak řečeno – Že musí být zlo i dobro? Stejné mocné? Stejně vlivné? Vždyť i budhismus učí cosi podobného. A co říká ono antické “Nepozná sladké, kdo neokusil hořkého!” 

Vidíte, a tady je ten problém verbálního popisu. My se zde snažíme slovy popsat něco, co se v podstatě slovy popsat nedá. Tento problém existuje “odjakživa”, přesto např. sanskrt je v tomto směru o mnoho vstřícnější. Proto veškeré tzv. “svaté” knihy používají popis obrazný, v přirovnáních.
Přísně vzato – Bůh prostě a pouze JE. Všechny ty “dobré” vlastnosti jsou vlastně jen zbytečná nástavba. Ono totiž nemá smysl mluvit o “dobru”, když neexistuje “zlo”, o všemohoucnosti tam, kde není nemohoucnost, o vševědoucnosti tam, kde není nevědomost, o moudrosti, kde není hloupost, o světle, kde není ani stopy po stínu, o síle, kde není žádná slabost. A dokonce, to jsem možná už hodně troufalým, o LÁSCE tam, kde není egoismus, povrchnost a nenávist.

Neboť právě láska je především sdílení, a to jediné osamocený Bůh nemůže. To je mimochodem jedna z teorií důvodu stvoření. 

Ještě dodatek. Když už operujete i tou “Svobodnou vůlí” i u Ďábla – řekněte mi mezi čím měl možnost volby, když podle teorie věřících, před Jeho příchodem (pádem) žádné Zlo nebylo?! Prostě říká-li Písmo, že Stvořitelem všeho je Bůh – je stvořitelem i zla! A ta slova Tajemna a Úradků jsou jen zástěny pro zakrytí faktu nedokonalosti! 

Ono dnes jakékoli vysvětlení nemůže být zcela pravdivé, to prostě při současných možnostech nelze. Ale je možné tuto pravdu více či méně “aproximovat”. Čili lze to i takto popsat, jako jste v první části učinil vy. Ovšem velký myšlenkový zlom nastane tehdy, až pochopíte, že z toho vůbec nevyplývá váš závěr. Tedy i tak je bůh dokonalý, vševědoucí a milující. A pokud Bůh učinil tak, jak učinil, zřejmě k tomu má své důvody. A v tomto případě opravdu můžeme udělat mnohem více, než jen nesouhlasit. Můžeme se snažit pochopit. Opět nechci působit dojmem, že zrovna já mám patent na ta “správná” vysvětlení. Připusťme však, že pokud v něčem nevidíme smysl, ještě to zdaleka neznamená, že tam opravdu není.

Docela moudrá slova “pokud v něčem nevidíme smysl, ještě to zdaleka neznamená, že tam opravdu není”. Opačně – Vy jste ochoten připustit, že i když něco považujete za idiom, že to idiomem není?

Zcela pochopitelně. Nepovažuji se za nic mimořádného, i já jsem chybující a mýlící se člověk. Musím znovu připomenout, já tady nic paternalisticky netvrdím, že to tak je. Já vám jenom dávám náměty, jak by to být mohlo. Konečné rozhodnutí je na zodpovědnosti každého jednotlivce. Možná by se to i někomu líbilo, že bych se prohlásil za Bohem pověřeného a vše je tak, jak říkám. Jenže já to takhle zjednodušovat nikomu nechci. To si na triko nevezmu :-).

Svobodnou vůli nemáme. Je to jenom naše iluze. Vědci poslední dobou přináší důkazy o tom, že zpracování informace v mozku probíhá na nevědomé úrovni. A když mozek “vypočítá” jak se rozhodnout tak informace o tom rozhodnutí se dostane do vědomí se zpožděním až několika sekund (a člověk má v tom okamžiku pocit: “teď jsem se rozhodl”). A nikdo nemůžeme za to, jaký máme mozek, a tudíž ani za svá rozhodnutí. Za 150 let to možná uzná i Vatikán!

A kdo tedy ovládá to “nevědomí”? Vám se to vysvětlení zdá natolik srozumitelné, abyste mohl tvrdit, že nemáme svobodnou vůli?
Ale aby nedošlo k nedorozumění, ona jedna věc je něco mít, druhá to používat. Daleko větší nebezpečí vidím v masmediálních masážích. Kdo podlehne propagaci a reklamě, má opravdu svobodnou vůli podlomenu. A to už vůbec nemluvím o teoretických možnostech vizuálních podprahových vjemů, které nám mohou vysílat např. prostřednictvím televize. Mnohé možnosti také skýtají mobily. Zajímavé možnosti nabízí i např. očkování. K vysílání vln ovlivňujících vědomí by se výborně hodil i uvažovaný radar. Krom těchto teoretických možností velmi snadnou cestou ke ztrátě svobodné vůle jsou drogy a hluboká hypnóza. Takže vlastně máte pravdu, svobodná vůle má na kahánku.

Řekl jste “Nebezpečí masmediální masáže”. A čím jiným je chování kléru, které po svém interpretuje to, co by podle ní měli či nesměli lidé dělat? To není masmediální masáž, když jednak lidé chodí poslouchat tuto masáž do kostelů a navíc mají kněží a biskupové vyhrazený čas v televizích a rozhlase?!

Zde máte můj plný souhlas. Myslím, že dále bych opisoval jen svůj příspěvek o několik řádků výše.

Nevědomí ovládají přírodní zákony (nervové vzruchy, změna potenciálu na buněčné membráně) – zdá se mi to srozumitelné. A co vůbec myslíš pojmem “svobodná vůle”? Co musí být nebo je jaké, abychom mohli tvrdit že, vůle je svobodná? Na to mi rozumně neodpovíš. Je to jenom náš pocit který, nemá odraz v realitě.

Ne, na to ti opravdu “rozumně” neodpovím :-). Mimo jiné zrovna tak bych mohl zpochybňovat význam slova “rozumně”. Jak by to vlastně mělo být? Opravdu bychom se dostali velmi daleko za rámec běžné diskuse. Museli bychom si vyjasňovat pojmy éterický, astrální, duchovní. Tím bych také zpochybňoval vaše vnímání toho, co to je vlastně realita.

Význam “základních” slov je daný, v jakém kontextu a v jakém významu je lidi používají. Ohledně pojmu “svobodná vůle” se tím myslí ten pocit že mám “svobodu” ve svém rozhodování (nebo co jiného?). Ten pocit existuje, takže i svobodná vůle existuje v tomto smyslu. To ale neznamená že mozek je něco víc než bio-computer, a že není pravda, na co přišli vědci – mozek rozhodne dřív, než si to rozhodnutí uvědomíme. Psal jsi: “vše, co se děje na této planetě je naším dílem” – ano ale můžou za to naše mozky, za které my nemůžeme (celkem jasná myšlenka ale pro věřícího nepochopitelná)

Víte, já se s vámi nechci přít. Už vůbec vás nechci o něčem přesvědčit, to bych velmi nerad. Jen si prosím nenechte ode mne vyvracet vaše pochyby. To můžete udělat jenom vy sám. Já jenom nabízím určité pohledy z “určité” strany. Tedy nutně “jednostranné”. A pochopit a uznat něco jednostranně, to se v podstatě rovná nepochopení. Jsou lidé, kteří nejsou na pohledy z některých stran připraveni, jsou lidé, kteří nejsou vůbec ochotni uznat existenci těchto stran. Já se na žádného z nich nezlobím. Mohlo by to vypadat, že mi o nic nejde, ale ono mi jde o hodně. Ale vím, že násilím přesvědčovat nelze. Ani nelze dělat skoky.
K té vaší vědě: Já si velmi vážím každého nového vědeckého poznatku. Poznatky naší vědy jsou v počátcích, je toho ještě hodně, co musíme dokázat. Je neustále třeba mít na paměti, že nejen pro existenci, ale i pro neexistenci určitých jevů musíme mít v rukou nezvratné důkazy.
Abyste ale neměl dojem, že se odpovědi vyhýbám. Píšete, za své mozky nemůžeme. To je svým způsobem pravda, mozek nám byl dán jako nástroj, je to opravdu “jenom” jakýsi“ komputer“. A je celkem správně spojován s racionalitou. Zároveň je to nástroj, s nímž jsme spojeni pouze po dobu své fyzické existence. To, co nazýváme “svobodnou vůlí”, tento nástroj dalece přesahuje. A člověk je mnohem více než jen “materiální” racionalita. Pro vás je tato materiální racionalita “nejvyšším bohem”. Je to celkem zákonitá etapa na cestě poznání.
Lépe vám zřejmě na tomto diskusním fóru odpovědět nedokážu.

Je dětinské se domnívat, že by je “Bůh” byl schopen svévolně porušovat.
Potom napadáš boží všemohoucnost.

Ale to vůbec ne. Ovšem je rozdíl mezi všemohoucím a všehoschopným, to za prvé. A za druhé je Bůh i moudrý. Takže proč by měl dělat nějaké nesmyslné věci? Jenom proto, aby několika primitivům dokazoval svou existenci? Nebuďte naivní, ono by to stejně houby pomohlo. My jsme schopni zpochybnit naprosto vše.
Pokud stojíte na balkoně v 11. patře, také máte možnost skočit. Ale uděláte to, pokud vás o to někdo požádá? Mně se nezdá rozumné takto dokazovat, že to jde – ani sobě, ani nikomu jinému! Tohle je velmi zjednodušený příklad. 

To jako myslíte vážně. Že jo. Jaká že Bible řeší vše? Křesťanství je následkem židovského náboženství, a i to jako opsali pár tisíc let před letopočtem v Egyptě. Oblbovat lidi bylo vždy hlavním úkolem všech náboženství. Cti pána svého a podobně. Senátor asi ví, co dělá. Vždyť tam, v zemi s maximálním technickým vybavením, tak skoro polovina lidiček neuznává Darwina a chce, aby se jejich děti učily, že člověka stvořil Bůh. Co vy na to? To už dnes snad ani církev netvrdí. 

No, ono jedna věc je “uznávat” Darwina, druhá DOKÁZAT platnost této teorie. To se, pokud vím, zatím nikomu nepodařilo. A dokud se to někomu nepodaří (a to se v daném pojetí ani podařit nemůže), určitě mají právo na existenci i teorie jiné, byť se vám mohou zdát sebevíce pomatené. Řekl bych, že i ve spojitosti s vědou se často setkáváme s dogmatismem.

Dôkaz neexistencie boha. Zmienim sa stručne o svojom podozrení, že veriaci boha neradi definujú preto, lebo by mu museli pripísať superlatívne vlastnosti a racionalisti sa už oddávna zabávali na tom, ako si všetky také vlastnosti nutne protirečia. Ukážem to na príklade božej všemocnosti a vševedúcnosti. Ak by boh napr. v roku 1700 vedel, čo sa stane v roku 1800, nemohol by to v roku 1750 zmeniť! Ono by sa to muselo stať, lebo boh vedel, že sa to stane…. Ďalej na: http://voltaire.netkosice.sk, Trezor, téma: Dôkaz neexistencie boha

Tohle je silně pseudoracionální konstrukce. “Bůh” existuje mimo čas a prostor, takže uvažování v časové posloupnosti mu přičítat nelze. Obecné zákony jsou platné stále, tedy v roce 1800 stejně jako v roce 1700. Neexistuje důvod, proč by na tom měl Bůh něco v roce 1750 měnit, viz můj příspěvek výše.
Nám lidem je dána svobodná vůle v rozhodování. Pokud by nás Bůh ovlivňoval, popřel by naši svobodnou vůli. Zároveň nás také nemůže trestat v námi chápaném slova smyslu, opět by tím porušoval naše právo svobodného rozhodnutí. Ovšem nelze “beztrestně” porušovat obecně platné zákony. Každý čin má přesně dané důsledky podle těchto zákonů, a tento důsledek může být námi vnímán jako onen pomyslný trest. Je naším úkolem obecně platné zásady a zákonitosti poznat a řídit se jimi.
Ještě jednu poznámku k existenci či neexistenci boha. Je to až dojemně směšné, ty důkazy neexistence a plamenné spory. Ovšem dopady jsou závažné. Schéma je ovšem vždy stejné a vypadá to asi následovně:
Příklad: “Bůh, to je takové malé červené a odříkává to malou násobilku”. “No to je pěkná blbost, nic takového neexistuje!” Potažmo tedy neexistuje bůh. A o tom to je, sporná je vždy pouze nějaká představa, v lepším případě naše, v horším převzatá od někoho jiného, často navíc špatně pochopená. Nezdají se vám takové spory dětinské? Mně ano. Zamítnutí nepřijatelné představy není důkazem neexistence Boha samotného.

Nevěřím na jakoukoliv formu života po životě. Podle mě smrtí vše končí.

Pěkně jste použil(a) slovo “nevěřím”. “Nevěřit” je na stejné úrovni jako “věřit”, a vždy to znamená “nevědět”. Nevíra v podstatě není špatná, pokud vás motivuje k tomu, abyste “věděla”. Naopak víra, která vás uspokojuje a nepobízí k dosažení poznání, je zrovna tak planá a k ničemu, jako sebeuspokojující nevíra. Ovšem vždy je lepší formulace “věřím” než “nevěřím”, protože záporka “ne” u slovesa vyvolává negativní energii. Takže si to přeformulujte – věřím v neexistenci boha, posmrtného života atd. Že se pak budete mnohem hůře prohlašovat za nevěřícího? Máte pravdu.

hmm, a na ježíška věříš taky? (co vidíš pod pojmem nevinní lidé , copak si někdo jen tak zaslouží trpět? kdo má právo to posoudit?)

Posuzovat vinu a nevinu námi lidmi je opravdu mnohdy dětinské. Ovšem tím neříkám, že vždy nesmyslné. Každý začátek je těžký, a my se musíme hodně učit i za cenu těch chyb. Je jen na nás, kolik těch chyb je třeba, abychom se poučili. Existuje zákon odrazu, někdo používá slova karma. Tento říká, že vše co učiníme, se nám nějakou formou přesně vrátí, neúprosně. My dnes trest chápeme poněkud zvráceně. “Trest” ve smyslu karmy je zákonitý a přesně daný důsledek. To není něčí rozhodnutí, že toho potrestáme méně, ten je hodný a toho více, to je ničema. To by bylo velmi nesystémové. Je to jako když si sáhnete na dráty pod proudem, kopne vás to úplně stejně, ať jste považován za světce nebo za gaunera. Rozdíl je v tom, že kdo “ví”, nebude na dráty sahat. Ti ostatní si to musí zkoušet a určitě jednou pochopí.
—–
Také bychom se mohli ptát, proč jsme sem na ten svět vůbec lezli, když to tu za nic nestojí. Líbí se mi představa, že naším hlavním úkolem je učit se, tedy poznávat nové věci, konkrétně zásady a zákonitosti. A právě v tomto materiálním světě existují takové předpoklady, které nikde jinde nenajdeme. Takže jsme tu proto, abychom získali určité zkušenosti. A pokud je nezískáme, musíme sem znovu. Tolik tedy ke smysluplnosti naší přítomnosti zde.